Miško genetinių išteklių žemėlapiai


Atskirų miško medžių rūšių provenencijų (kilmės) rajonai Lietuvoje (pirminiai nesustambintieji):
Paprastosios pušies - Pinus sylvestris L.
Paprastosios eglės - Picea abies (L.) Karst.
Paprastojo ąžuolo - Quercus robur L.
Paprastojo uosio - Fraxinus excelsior L.
Karpotojo beržo - Betula pendula Roth.
Drebulės - Populus tremula L.
Juodalksnio - Alnus glutinosa L. Gaertn.
Mažalapės liepos - Tilia cordata L.
Paprastojo klevo - Acer platanoides L.
Guobinių - Ulmus spec.

Miško medžių rūšių provenencijų rajonai Europoje, GIS (reikia atidaryti atskirame lange)

Lietuvos miško sėklinės plantacijos

Lietuvos miškai pagal vyraujančias medžių rūšis

Atskirų miško medžių rūšių išplitimas Lietuvoje:
Paprastosios pušies - Pinus sylvestris L.
Paprastosios eglės - Picea abies (L.) Karst.
Maumedžių - Larix spec.
Paprastojo ąžuolo - Quercus robur L.
Paprastojo uosio - Fraxinus excelsior L.
Karpotojo beržo - Betula pendula Roth.
Drebulės - Populus tremula L.
Juodalksnio - Alnus glutinosa L. Gaertn.
Mažalapės liepos - Tilia cordata L.
Paprastojo klevo - Acer platanoides L.
Guobinių - Ulmus spec.

Visų miško medžių rūšių genetinių išteklių objektai:
Lietuvos miško genetiniai ištekliai in-situ
Lietuvos miško genetiniai ištekliai ex-situ
Lietuvos lapuočių medžių genetiniai ištekliai ex-situ
Lapuočių bandomieji selekciniai želdiniai - interaktyviame Google žemėlapyje

Atskirų miško medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo, tyrimo ir selekcijos objektai Lietuvoje:
Paprastosios pušies - Pinus sylvestris L.
Paprastosios eglės - Picea abies (L.) Karst.
Paprastojo ąžuolo - Quercus robur L.
Paprastojo uosio - Fraxinus excelsior L.
Karpotojo beržo - Betula pendula Roth.
Drebulės - Populus tremula L.
Juodalksnio - Alnus glutinosa L. Gaertn.
Mažalapės liepos - Tilia cordata L.
Paprastojo klevo - Acer platanoides L.
Guobinių - Ulmus spec.

GEOPORTAL.LT: >Viešosios paslaugos>Duomenys matininkams>Saugomų teritorijų kadastras; Miškų kadastro duomenys; Natura 2000 ir kt. žemėlapiai (reikia atidaryti naujame lange)

VMT interaktyvus Lietuvos miškų atlasas (urėdijų, girininkijų) ( 2006 m. demonstracinis)

Europos miško genetinių išteklių žemėlapiai:
EUFGIS - EUFORGEN programos Europos miško genetinių išteklių išsidėstymo interaktyvūs žemėlapiai (reikia atidarti naujame lange)
TREEBREEDEX - Europos miško selekcinių objektų išsidėstymo žemėlapiai ir duomenų bazė

Global Forest Watch - Miško plotų pokyčių interaktyvūs žemėlapiai (skaitmenizuoti palydoviniai Google maps pagrindu, reikia atidaryti naujame lange)

Eksperimentiniai-parodomieji želdiniai VMU Dubravos padalinyje:


Interaktyvus Google žemėlapis: aktyvuoti eksperimentinių-parodomųjų objektų ženklelius, + žemėlapį didinti, - mažinti, > < paslinkti ir kt.

 
Lietuvos miško genetinių išteklių svetainė autorius Alfas Pliūra

Atgal