Lietuvos miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo objektai ex-situ
    Units for conservation of forest genetic resources ex-situ in Lithuania