Lietuvos miškai pagal vyraujančias medžių rūšis
    Lithuanian forests by dominating tree species