Lietuvos miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo objektai in-situ
    Units for conservation of forest genetic resources in-situ in Lithuania