Atgal     Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyrius  

Adresas

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyrius
(iki 2010 m. - Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba)
(iki 2004 m. - Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras)
Liepų 2
LT-53101 Girionys Kauno raj.
tel.: +370 7 547771
faks.: +370 7 547771
El.paštas:
v.verbyla@amvmt.lt
Interneto puslapiai:
http://www.amvmt.lt/index.php
 

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyrius vykdo šią veiklą miško genetinių išteklių srityje:

 

     
  R.Barausko ir J.Grigaliūno nuotraukos.        

 

Atgal