Magistratūros studijos: "Miško ekologinė-evoliucinė genetika", "Ekologinė-evoliucinė genetika" ir Miško ekosistemų dinaminis tvarumas"
Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas
Prof. dr.habil. Alfas Pliūra

Pratybos - savarankiškas darbas

  1. Kiekvienas studentas savarankiškai atliks dėstytojo nurodyto vieno aktualaus mokslinio straipsnio (anglų kalba), išspausdinto tarptautiniame ISI WOS mokslo žurnale, analizę ir pagal tai parengs ir pratybų metu pristatys auditorijoje 20-30 min. trukmės MS PowerPoint prezentaciją (Lietuvių kalba), po to 30 min atsakinės į studentų ir dėstytojų klausimus bei dalyvaus diskusijoje. Pratyboms skirta 13 akademinių valandų. Pradedant spalio mėnesiu kasdien 2-3 akademinės valandos bus skiriamos paskaitoms ir 1-2 akademinės valandos - pratyboms

  2. Prezentacijos maketas su instrukcijomis PranesimoMaketasASU2011.ppt

     

    Lietuvos miško genetinių išteklių svetainė autorius Alfas Pliūra

    Atgal