Atgal   Nuostatai, rekomendacijos, normatyvai

 

  Dokumentas Pastabos
1 Miško genetinių draustinių nuostatai patvirtinti 2004 m., redaguoti 2010 m.
2 Miško sėklininkystės nuostatai patvirtinti 1997 m.
3.1 Lietuvos miško provenencijų (kilmės) rajonavimas: beržo, ąžuolo, eglės, pušies, uosio patvirtintas 2002 m.
3.2 Lietuvos miško provenencijų (kilmės) rajonavimas: juodalksnio, klevo, liepos, drebulės patvirtintas 2003 m
4.1 Eglės genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos patvirtintos 1999 m.
4.2 Pušies genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos bus rengiamos
4.3 Lapuočių medžių rūšių genetinių išteklių išsaugojimo in situ objektų (genetinių ir sėklinių draustinių) įkūrimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijos parengtos 1999 m.
5.1 Pušies pliusinių medžių atrinkimo skirtingose augavietėse normatyvai parengti 1995 m.
5.2 Eglės pliusinių medžių atrinkimo skirtingose augavietėse normatyvai bus rengiami
5.3 Lapuočių medžių rūšių pliusinių medžių atrinkimo skirtingose augavietėse normatyvai bus rengiami