NOLTFOX

Projektas "NOLTFOX: Šiaurės ir Baltijos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinė duomenų bazė"

Project "NOLTFOX: Nordic and Baltic Database for Long-Term Forest Experiments"

 

,

 
  • NOLTFOX - tai SNS fondo finansuojamas projektas (SNS-95), kuris buvo vykdomas 2000-2003 metais, o po to buvo pratęstas dar 2004-2006 metų laikotarpiui. Antrojo projekto vykdymo laikotarpiu prie projekto prisijungė Estija, Latvija ir Lietuva. Nuo 2006 metų prisijungė Anglija. Šis projektas dar bus tęsiamas bent vienerius metus, o vėliau bus sprendžiama kiekvienais metais apie jo pratesimo galimybes. -
 
  • Iki 2006 metų NOLTFOX projektą koordinavo Fredrika von Sydow iš Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto, o dabartiniu metu - Kristian Karlsson iš Suomijos miškų tyrimo instituto. Lietuvos miškų institute projektą koordinuoja dr. Virgilijus Baliuckas.
 
  • Viso projekte dalyvauja 10 institucijų iš 9 Europos valstybių: Karališkojo Danijos veterinarijos ir žemės ūkio universiteto miško ir kraštotyros centras, Estijos žemės ūkio universitetas, Suomijos miškų tyrimo institutas (Metla), Islandijos miškų tyrimo institutas, Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas (Silava), Lietuvos miškų institutas, Norvegijos miškų tyrimo institutas (Skogforsk), Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (SLU), Švedijos miškų tyrimo institutas (Skogforsk), Anglijos miškų tyrimų agentūra (FR).
 
  • Projekto vykdymo laikotarpiu sukurta unifikuota duomenų bazė, kurioje talpinami duomenys yra prieinami kiekvienam besidominčiam eksperimentais naudotojui. Dabartiniu metu į duomenų bazę įtrauktų ilgalaikių eksperimentų skaičius jau yra perkopęs 11400 (1 paveikslas). Virš 400 miško eksperimentų Lietuvoje yra įrašyti į šią duomenų bazę, tame tarpe pateikta virš 1000 nuorodų į mokslines publikacijas, susijusias su tyrimais atliktais eksperimentiniuose objektuose.
 
  • Projekto vykdymo metu sukurta duomenų bazė apie ilgalaikius miško eksperimentus padės ateityje efektyviau panaudoti jau esamus eksperimentus ir gautus rezultatus, skatins mokslinių tyrimų kooperaciją, leis geriau numatyti prioritetines tyrimų kryptis ir palengvins tokio pobūdžio informacijos prieinamumą. Duomenys apie ilgalaikius miško eksperimentus susisteminti pagal tyrimų kryptis.
 
  • Duomenų bazė laisvai prieinama internete. Joje galima atlikti paiešką pagal įvairius deskriptorius: medžių rūšį, šalį, tyrimų kryptį, eksperimento tipą, raktažodžius ir kt. Išvesties informacija pateikiama lentelėse bei žemėlapiuose. Projekto interneto svetainė: http://noltfox.metla.fi/.
 
 
  • Šiaurės ir Baltijos šalių miško eksperimentiniai objektai, apie kuriuos sukaupta išsami informacija NOLTFOX duomenų bazėje:
 


Lietuvos miško genetinių išteklių svetainė autorius Alfas Pliūra

Atgal

NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX, NOLTFOX,