Mokslinio tyrimo projektai ir programos

 

Europos sąjungos BP6 mokslo programa TREEBREEDEX (2006-2010 m.)"
Valstybinės mokslo programos „Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai“ (GENOFONDAS) tema „Miško medžių genetinių išteklių tyrimai ir išsaugojimas kintančios aplinkos sąlygomis“ (2004-2008 m.)
Valstybės biudžeto finansuojamas projektas "Lapuočių medžių rūšių genetinių savybių išreikštumas kintančiomis ekologinėmis sąlygomis, jų adaptacinio bei selekcinio potencialo įvertinimas" (2004-2008 m.)
Valstybės biudžeto finansuojamas projektas "Paprastosios eglės Baltijos provenencijų adaptacinių požymių kintamumas bei teorinės selekcijos studijos" (2001-2005 m.)
Tarptautinis projektas "NOLTFOX: Šiaurės ir Baltijos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinė duomenų bazė" (2004-2006 m.)
Tarptautinė programa "EUFORGEN I,II Europos miško genetinių išteklių išsaugojimo programa" (1995-2010 m.)

  Kurtuvėnų draustinis
      Romo Barausko nuotr.

Atgal