Įstatymai, programos, nuostatai

  Augalų genetinių išteklių įstatymas (2001 m.)
Miškų įstatymas (2001 m.)
Saugomų teritorijų įstatymas (2001 m.)
Laukinės augalijos įstatymas (1999 m.)
Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymas (1997 m.)
Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių bei bendrijų įstatymas (1997 m.)
Valstybinė mokslo programa "Genofondas" (Vyriausybės nutarimas, 1998 m.)
Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programa (2003 m.)
Nuostatai, rekomendacijos ir kt.
 
      Romo Barausko nuotr.

Atgal