Lietuvos institucijos, atsakingos už miško genetinius išteklius

 

  Aplinkos ministerijos Miškų departamentas
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
LAMMC filialo Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyrius
Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyrius
Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyrius
Valstybinė miškų tarnyba
Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija
Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas
Generalinė miškų urėdija
Valstybinis miškotvarkos institutas
 
      Jono Grigaliūno nuotr.

 

Atgal